Innmelding 1. klasse

Alle skolepliktige barn må meldes inn, også barn som fikk utsatt skolestart i fjor. Innmelding skal skje i perioden 9.-20. januar 2023. Tidligere varslede endringer av skolekretsgrensene fra kommende skoleår er utsatt. Dette i påvente av nødvendige avklaringer fra Utdanningsdirektoratet. 

Mer informasjon om skoletilhørighet o.a. finner du her

Du finner digitalt søknadsskjema og mer informasjon om innmelding av 1. klassinger her