Hvis bursdagen feires på privat sted hjemme i eget hus eller hage, gjelder anbefalingen om maks to på besøk også for barn og barnebursdager. Anbefalingen gjelder både innendørs i eget hjem og utendørs i egen hage.

Hvis bursdagen feires på offentlig sted (leid/lånt lokale), er det lov å samle opptil 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs. Et offentlig sted er definert som et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det er også lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Dette kan være på hotell, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

De nasjonale tiltakene, anbefalingene og reglene blir vurdert på ny innen 14. april. 

Barnebursdag på privat sted:

 • Maks 2 gjester.
 • Ingen syke kan komme, selv ikke ved milde symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder også barn og unge som er i karantene eller isolasjon.
 • Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Hender bør rengjøres ved ankomst, før spising og når besøket er over.
 • Følg ellers rådene for arrangement på privat sted.
 • Dersom det er mulig, er det fortsatt å foretrekke at feiringen skjer utendørs.
 • Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.

Barnebursdag i leid lokale:

 • Dersom feiringen avholdes i et leid lokale eller annet offentlig sted innendørs, kan du samle opp til 10 personer. Hvis dere er utendørs, kan dere være opp til 20 personer. 
 • Følg ellers reglene som gjelder for arrangement på offentlig sted.
 • Alle skal holde minst en meters avstand, men man bør holde minst to meters avstand. Barnehage- og barneskolekohorter er unntatt dette kravet.
 • Voksne, både arrangører og eventuelle ledsagere, bør holde avstand til andre barn og voksne, samt følge vanlige smittevernråd.
 • Dersom det er mulig, er det fortsatt å foretrekke at feiringen skjer utendørs.
 • Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.