Det er viktig hvordan vi snakker til hverandre, og det er viktig å snakke til hverandre med respekt. Når du smiler til noen, og når du gir komplimenter, så får du det samme igjen. Det handler om å gi hverandre positive ord og uttrykk, si noe hyggelig til de andre i klassen, og de andre elevene på skolen. Start dagen med et god morgen smil. Gode ord og et vennlig kroppsspråk er med på å bygge hverandre opp.

I perioden skal elevene arbeide med praktiske oppgaver og oppdrag knyttet til dette. Dette er første del av et opplegg, som fra høsten vil strekke seg over et skoleår.

I forbindelse med kampanjen blir det også en slagordkonkurranse hvor klassene blir enige om et felles forslag. Elevrådet vil være involvert i å kåre en vinner her.

- Trond rektor Ime barneskoleskole.