Slik er den nye rutinen

Hvis en elev eller et barnehagebarn tester positivt på koronaviruset, vil klassen, avdelingen eller andre nærkontakter testes. De som tester negativt slipper 10 dagers karantene. De som ikke blir testet må gjennomføre karantene.

  • Den smittede må i isolasjon. Smittekarantene for husstandsmedlemmer eller andre tilsvarende nære, vil fortsette som før.
  • Nærkontakter/barn og voksne i klassen/trinnet får ikke noen form for karantene som tidligere, men kan være på skolen/i barnehagen og delta på aktiviteter ved negativ test.
  • Det er ønskelig at klassen/trinnet holdes mest mulig for seg selv inntil første test er tatt.
  • Ved et lokalt smitteutbrudd kan kommuneoverlegen gjeninnføre smittekarantene for å få kontroll på smitten.

Dersom det er behov for å teste barn i barnehage, kan foresatte bli med til testingen. 

Foresatte må gi samtykke

Foresatte må samtykke til Covid-testing for barn under 16 år i barnehage og skole.

Det holder at kun en foresatt samtykker til testingen. Når det gjelder samtykke til vaksinering, må begge foresatte samtykke hvis det er delt foreldreansvar.

Dersom foresatte har reservert barnet mot testing eller ikke samtykket skal de ikke møte til test. De må i 10 dagers smittekarantene og skal ikke møte på skolen.

Samtykket gjelder for skoleåret 2021/2022.

Problemer med skjema?

Når du skal ta i bruk vår digitale skjemaløsning, må du første gang du skal fylle ut et slikt skjema opprette en personlig bruker. 

Feilen ser ut til å være at du i stedet har lagt inn info til den personen du skal søke på vegne for. Da vil du HVER gang du logger deg inn for å fylle ut skjema, oppleve at det automatisk legger inn «feil» navn.

Hvordan rette opp:

Hent frem skjemaet på nytt, legg inn nøvendig informasjon og deretter send inn. 

 

Hvordan foregår testingen?

Vi har to måter å teste barna på:
1. Barna testes på teststasjon
2. Test-teamet rykker ut og tester barna på skolen/i barnehagen hvor barna er

Dersom det blir aktuelt med testing av ditt barn, vil du få beskjed hvor og når testen skal tas.

Vi bruker hurtigtester. Testen tas fra ytre del av nesa og er skånsom for barnet.
Hurtigtest gir raskt svar og er spesielt egnet til å fange opp dem som kan smitte andre. 

Barn under 12 år i barnehage og barneskole

  • Testes raskest mulig (dag 1). Ved negativ test unntas de fra smittekarantene.
  • Ny test mellom dag 3 og 5. Ved fortsatt negativt testsvar unntas de fra smittekarantene.

Barn over 12 år (ungdomsskole, videregående, høyskole og universitet)

  • Testes raskest mulig (dag 1). Ved negativ test unntas de fra smittekarantene.
  • Deretter testes de på dag 3 og dag 5. Ved fortsatt negativt testsvar unntas de fra smittekarantene.

Hvorfor gjør vi det slik?

Målet er at barn og unge skal ha en mest mulig normal hverdag med et barnehage- og skoletilbud, som inneholder læring, sosiale relasjoner og trivsel.