https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/her-far-du-hjelp/

I tillegg til lokale tilbud, er alle hjelpetelefoner og chatte-tjenester som fins, samlet på helsenorge.no. Se lenken ovenfor.