For elever på ungdomsskolen og videregående skole gjelder anbefalingen om ikke å ha besøk av flere enn fem gjester – også i bursdagsselskaper. Hvis de feirer bursdagen i leide lokaler, kan de ha 10 gjester.

Vi minner samtidig om at alle bør redusere antall personer man har kontakt med, slik at man er ikke er sammen med mange forskjellige personer i løpet av en uke.

For barnebursdag på privat sted (barnehage og barneskole):

 • Hvis du feirer bursdagen hjemme med barn fra samme barneskole- eller barnehagekohort, kan du invitere hele kohorten. Du kan ikke ta med barn fra utenfor kohorten, selv om de f.eks. spiller på samme fotballag.
 • Dersom du vil feire bursdagen sammen med barn utenfor kohorten, er anbefalingen opptil fem gjester. 
 • Når barn i samme kohort er på besøk hos hverandre er de unntatt fra avstandskravet på 1 meter.
 • Det bør ikke være flere foreldre og ledsagere til stede, enn de som er nødvendige for å gjennomføre bursdagen. Hvis et barn trenger ledsager må vedkommende holde avstand til andre barn og voksne og følge vanlige smittevernråd.
 • Ingen syke kan komme, selv ikke ved milde symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder også barn og unge som er i karantene eller isolasjon.
 • Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Hender bør rengjøres ved ankomst, før spising og når besøket er over.
 • Dersom det er mulig, er det foretrukne rådet at feiringen skjer utendørs.
 • Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake.
 • Følg ellers rådene for arrangement på privat sted

For bursdag på offentlig sted eller i leide lokaler.

 • Innendørs: Inntil 10 personer.
 • Utendørs: Inntil 20 personer.
 • Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Lokalet skal være stort nok til at gjestene kan holde 1 meters avstand hvis de ikke er fra samme husstand eller tilsvarende nære. Barnehage- og barneskolekohorter er unntatt dette kravet.
 • Syke personer skal ikke delta, selv om de bare har milde symptomer.
 • Gjestene må ha mulighet til å vaske hendene eller bruke hånddesinfeksjonsmiddel ved behov.
 • Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake.
 • Følg ellers rådene for arrangement på offentlig sted