Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en nasjonal årlig undersøkelse, der elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og den statlige utdanningsadministrasjonen for å gjøre skolen bedre. Deler av resultatene fra undersøkelsen publiseres på https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/

Nå i høstsemesteret er det obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn i grunnskolen. Skolene kan invitere elever fra 5. trinn og oppover til og med 10. trinn, til å svare på spørsmålene. Gjennomføringsperioden i Lindesnes kommune er fra 1.11. til 30.11.21. Undersøkelsen gjennomføres digitalt på skolen, og er anonym.

Det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. Ytterligere informasjon om Elevundersøkelsen finner du her:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/